High fire fiestaAukštos temperatūros šventė

Last week I had an opportunity to participate in wooden high-temperature ceramics firing. It is so pleasant to feel the breath of fire in a cool autumn day while burning a ceramic kiln and to know how a piece of clay turns into cups, vessels and sculptures coated with spectacular colors. we burnt up to 1300 C, stoneware items with ash glazes, different slips, porcelain items with celadon, ox blood and other glazes.

no images were found

Praėjusę savaitę degėm aukštos temperatūros malkinę krosnį. Begalo malonu vėsią auksinio rudens dieną šildytis, prie keramikos krosnies, jausti ir sekti ugnies alsavima ir laipsnis po laipsnio stebėti, kaip nušvinta darbai ir iš gabalėlio molio tampa indais, skulptūromis, sužėri gražiom stiklingom spalvom. Degėm iki 1300 C gana įvairius darbus, akmens masės indus su pelenų, glazūromis, įvairiais engobais, porcelianinius indus su seladono, jaučio kraujo ir kitomis glazūromis.

no images were found

HelloSveiki

Here I’ll start a new blog about ceramics. I will be talking about very simple and a bit more complicated technological issues. One reason would be that in Lithuanian blogs you can find very little info about ceramics. (as you might have noticed it is bilingual blog) So for you my dear english speaking readers only parts of blog might be interesting.

Also I will discuss and consider some works of various artists.

For today’s post I will shortly write about a high temperature wood firing in “Jaurūnai” (Lithuania). The firing lasted 12 hours, and 1300 0C temperature was reached. I have to admit that I was pleased with the result of firing. Even though the kiln was fully loaded with items, the items were evenly heated, the surfaces dressed with melted ash. Hole kiln full of items with “tears” (big transparent droplets) which added uniqueness and liveliness.

I would like to thank you Lina for this wonderful opportunity to participate in firing.

no images were found

no images were found

Bird made of “Panevežio” high temperature clay  colored with Cobalt and Iron (CoO ir Fe3O4).

Riva Furman “Sacred glasses” from the same firing group.

no images were found

Čia aš pradėsiu rašyti naują blogą apie keramiką. Apžvelgsiu ir labai paprastus ir gerokai sudėtingesnius technologinius aspektus, nes pastebėjau tokios informacijos trūkumą lietuviškame internete. Stengsiuosi apžvelgti kai kurių menininkų veiklą.

Iškart noriu parašyt apie aukštos temperatūros malkinį degimą Jauruose. Degimas vyko  12 valandų pasiekta 1300 0C temperatūra. Turiu pasakyti buvau maloniai nustebinta rezultatu. Nors buvo labai pilnai pakrauta krosnis, išdegė gana vienodai, puikiai apsilydė paviršiai atsirado daugybė nuostabių efektų iš susilydžiusių pelenų. Pilna krosnis “ašarų” (didelių skaidrių lašų) suteikiančių darbams gyvumo ir unikalaus užfiksuotų akimirkų spindesio.

Kartu ir noriu padėkoti už nuostabią galimybę sudalyvauti šiame degime. Ačiū Lina.

no images were found

no images were found

Paukštis iš “Panevėžio aukštos temperatūros” masės. Ir tos pačios masės dažytos kobaltu ir geležim (CoO ir Fe3O4) dengiau bespalve glazūra kuri degimo metu tapo žalsva nuo susilydžiusių pelenų.

Rivos Furman “Sakralinės taurės” iš to pačio degimo.

no images were found